Екип

Кабинетът се представлява от магистър-стоматолог Д-р Слави Савов и магистър-стоматолог Д-р Донка Савова,
дипломирани в Стоматологичния факултет на Медицински университет гр. София.

Д-р Савов е сертифициран от: …

Д-р Слави Савов

Магистър-стоматолог

Д-р Донка Савова

Магистър-стоматолог

ОмегаДент разполага с млад, висококвалифициран и отлично подготвен екип с богат опит в сферата на стоматологията и работата с пациенти в целия спектър на съвременното зъболечение.

За да могат да бъдат посрещнати индивидуалните нужди от зъболечение и поддържане на здравето на всеки пациент, кабинетът е обзаведен със съвременна техника и апаратура.

Разполагаме с медикаменти и материали за естетични обтурации и протезиране от фармацевтични фирми, с признато у нас и по света качество.

Нашият екип се отнася с разбиране и внимание, лично ангажираност и професионално отношение към стоматологичното лечение на всеки един пациент.