Хирургия

  • Екстракция на зъби
  • Екстракция на дълбоко фрактурирани зъби и корени
  • Екстракция на ретинирани мъдреци
  • Апикална остеотомия-резекция (изрязване) на кореновия връх при грануломи и кисти
  • Кистектомия – хирургично отстраняване на киста
  • Хемисекция и премоларизация
  • Корекции на алвеоларния гребен като подготовка за протетично лечение
  • Френулотомия – корекция на къс и ниско заловен френулум